Why we celebrate Gudi Padwa 2021?

Why we celebrate Gudi Padwa 2021?

Gudi Padwa 2021 Gudi Padwa is considered one of the most auspicious festivals. In 2021, it will be celebrated on the date of 13th April. The masses who belong to Maharashtra celebrated this festival with great joy and happiness. In addition to it, the Konkani community also named this festival the Samwatsara. On the other … Read more

Gudi padwa festival 2021 | गुढी पाडवा 2021

Gudi padawa festival 2021 | गुढी पाडवा 2021

Gudi padwa हा सण प्रत्येक घरतिल लहान थोरांनी नटून नटून गुड्ड्या उभारायचा दिवस, भारतीय सण हे आपल्या समृद्ध विशाल परंपरेचे प्रतीक आहे आपण आपले सण खूप मोठ्या उत्साहात साजरे करतो. हे सण आपल्यामध्ये एकोपा स्नेहभावना वाढवण्यास मदत करतात भारतातील प्रत्येक क्षणाचे आपले धार्मिक महत्त्व पवित्र आणि इतिहास आहे आणि अशा सणान पैकी एक सण म्हणजे … Read more